søndag 20. mars 2016

Bokomslag

I de to siste ukene har oppgaven gått ut på å lage bokomslag. For å lage bokomslagene tok jeg i bruk bildene av linotrykkene som har vært en tidligere oppgave. Linotrykkene redigerte jeg først i Photoshop, før jeg fortsatte prosessen i InDesign. For å lage et bokomslag, trengs det forside, rygg og bakside som alle skulle "dekoreres". Forsiden består av linotrykket med tittelen "Terskel" og forfatterens navn. Ryggen består av det samme som forsiden, mens baksiden skal ha en oppdiktet tekst om bokens innhold, i tillegg til forlagets navn og en strekkode. Forlaget som er blitt brukt er "Aschehoug" og både logoen og strekkoden er hentet fra Internett. Når det kommer til denne oppgaven var det viktig å tenke på hvordan alt skulle se ut, altså layouten. Plassering av tekst og bilder har stor betydning, i tillegg til at skriften må være tydelig og lesbar. Jeg ville prøve ut litt forskjellige trykk og farger, og endte derfor opp med åtte forskjellige trykk. 


Linotrykket har blitt redigert i Photoshop med "Crop", "Auto Contrast", "Brightness/Contrast", "Hue/Saturation", "Curves" og "Vibrance". Jeg har i tillegg brukt filteret "Paint Dabus". På dette bokomslaget har jeg valgt en lyserosa farge som matcher den nederste delen av trykket for å gi hele omslaget et søtt og romantisk preg. Fontene jeg har brukt her er Mongolian Baiti og Bernard MT Condensed og jeg synes at disse passer veldig bra, fordi skriften er relativt enkel og passer godt inn med resten av bokomslaget. Jeg valgte å bruke den samme fargen på skriften som på hjertene for å gi et mykere preg. 


Her har jeg brukt det samme trykket som ovenfor, men dette er ikke redigert med "Curves" og "Vibrance". Dette trykket har sterke farger som skriker etter oppmerksomhet og jeg har derfor valgt to fonter som toner ned omslaget slik at det ikke blir for mye. Fontene heter Calibri, Arial Rounded MT Bold og MS Reference Sans Serif. 


Her har jeg et annet linotrykk med tre forskjellige farger, og i redigeringen brukte jeg "Crop", "Curves", "Auto Contrast" og "Hue/Saturation". Fargene på dette trykket er ganske framtredene og jeg valgte derfor å bruke enkle fonter som Microsoft Sans Serif, Modern No. 20 og Arial. På dette bokomslaget valgte jeg å ha tittelen nederst til høyre foran den grønne fargen, slik at den ble mest mulig tydelig. 


Dette linotrykket var et av de første jeg laget og har blitt redigert med "Crop", "Brightness/Contrast" og filteret "Ink Outlines" i Photoshop. Trykket har en dyp blåfarge med et hint av noen svarte flekker og hele bokomslaget er ganske enkelt. Fontene som har blitt brukt her er Arial og Calibri, og dette er fonter som er lette og lese. Jeg valgte å få skrifttypen Arial tykkere ved å bruke Bold og jeg fikk også større mellomrom mellom bokstavene. 


Her er det et helt enkelt, svart trykk der jeg har brukt "Crop" og "Hue/Saturation". På dette trykket valgte jeg å bruke et bilde som bakgrunn og det har jeg redigert med "Gradient Map". For å gjøre skriften tydelig på framsiden valgte jeg å ha en bakgrunnsfarge. Fontene jeg har brukt her er Arial, Trajan Pro og Latha, og jeg synes de passer fint inn på omslaget. 


Dette linotrykket er det samme som det mørkeblå, men her har jeg brukt "Curves" i tillegg. Her har jeg valgt å gjøre trykket mindre slik at det ikke dekker hele forsiden. På baksiden har jeg brukt "Gradient Feather Tool" for å få en rolig overgang fra bokryggen til baksiden. Bak tittelen har jeg valgt å ha en bakgrunnsfarge for å gjøre den tydeligere. Fontene som har blitt brukt her er Kalinga, Letter Gothic Std og Arial. 


Dette bokomslaget ligner på det som er ovenfor, men her har jeg valgt en grå farge. Jeg valgte å ha en grå farge på ryggen som matcher forsiden, slik at det blir et klart skille mellom forsiden og baksiden. Omslaget har et relativt enkelt utseende, og jeg valgte derfor å ha noen litt mer spennende fonter. Skrifttypene heter Trajan Pro, Consolas og Minion Pro
Her er det siste bokomslaget jeg har laget, og valgte å lage enda et med et trykk som var i "svart-
hvitt". Siden hele omslaget er svart, ville jeg ha en rødfarge på skriften slik at den ville skille seg ut litt og gjøre det enda mer spennende. På dette bokomslaget har jeg brukt fontene Gadugi, Arial og Charlemange Std.
Jeg mener at alle omslagene jeg har laget kunne passet å ha som bokomslag på bøker og alle omslagene inneholder det nødvendige som tittel, forfatternavn, forslagsnavn, vaskeseddel og strekkode.


Til å begynne med likte jeg ikke denne oppgaven. Jeg synes det var vanskelig å bruke InDesign og bokomslagene mine ble ikke slik jeg ønsket. Jeg hadde store problemer med å få farge på baksiden av bokomslagene. Men etter at jeg hadde prøvd meg fram litt gikk det bedre og jeg klarte å løse problemene jeg hadde med bakgrunnsfargen. En annen ting jeg synes var litt vanskelig å få til, var å få skriften tydelig og lesbar. Det var ikke alle plasseringene som passet like bra og det endte med at tittelen enten måtte stå midtstilt øverst eller nederst på forsiden. Men etter å ha laget en del bokomslag fant jeg ut ha som fungerte best. Jeg har lært en del om InDesign og hvordan det skal brukes ved å ha designing av bokomslag som oppgave. Det har vært veldig gøy å se at det kan komme så mange forskjellige bokomslag ut i fra noen få trykk og litt redigering i Photoshop.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar