mandag 30. november 2015

Linjer i komposisjon

Denne uken har vi fått i oppgave å fotografere bilder der temaet er linjer med vekt på enkle komposisjonsprinsipper. Dette vil si at linjene i bildene skal gi bildet et spesielt uttrykk og skape en slags helhet. Bildene er tatt med Canon EOS 500D og har blitt redigert i Photoshop.


I forgrunnen på dette bildet ser vi noen vertikale linjer som får bildet til å virke mindre enn det det er. Brygga danner en linje som går tvers over i forgrunnen. Mellom forgrunnen og bakgrunnen finner vi havet som ligger horisontalt, og "drar" bildet litt lengre ut. Bakgrunnen består av trær, hus og en himmel med en rosa og en blå farge. 
Da jeg redigerte dette bildet brukte jeg "Auto Tone" for å få mørkere områder mørkere og lysere områder lysere. "Auto Color" for å endre litt på fargene. "Brightness/Contrast" for å få frem kontraster i bildet og "Levels" for å justere skygger og lyspunkter i bildet.

Blenderåpning/f-stop: f/8
ISO: 400
Lukkertid: 1/250 sek.


Dette bildet består av tre forskjellige typer stein som skaper forskjellige linjer. Noen av linjene er vertikale, mens andre er horisontale. De lysegrå hellene til venstre skaper et slags kaos, fordi linjene ligger på kryss og tvers. Mens på høyre side av bildet er det mer orden i plasseringen av steinene og skaper en symmetri. 
Her brukte jeg "Crop" for å beskjære bildet for å få det gylne snitt tydeligere fram med den hensikt med å skape et mer interessant uttrykk. "Auto Tone" og til slutt "Gradient Map" med et "svart-hvitt" for å få bildet "svart-hvitt".

Blenderåpning/f-stop: f/8
ISO: 400
Lukkertid: 1/30 sek.


Bildet over Galtesund er tatt bak et gjerdet som gjør at de vertikale linjene kommer i forgrunnen og skaper et slags gitter. Bakgrunnen viser trær med en rosa/oransje himmel, mens vannet i midten opptar det meste av bildet. 
Da jeg redigerte dette bildet brukte jeg "Auto Contrast" for å få frem kontraster. "Curves" brukte jeg for å få frem lys og "Selective Color" for å få en finere farge rosa/oransje farge på himmelen. I tillegg brukte jeg "Auto Tone" og "Auto Color".

Blenderåpning/f-stop: f/8
ISO: 400
Lukkertid: 1/250 sek.


Dette bildet er tatt ved Havnegården i Barbu og enden av bygget danner en trekant. På venstre side av bygget ser vi loddrette planker og på høyre side ser det ut som det er et stillas med linjer som går både vertikalt og horisontalt. 
Her har jeg brukt "Auto Contrast", "Brightness/Contrast" og "Gradient Map" med "svart-hvitt" filter for å redigere dette bildet.

Blenderåpning/f-stop: f/8
ISO: 400
Lukkertid: 1/60 sek.


Med denne oppgaven har jeg tatt bilder der jeg har fokusert på linjer for skape en slags helhet. Jeg har komponert bildene ved å se på hvordan linjene fungerte sammen med omgivelsene rundt, for å gi bildene et spennende preg. Jeg har også prøvd å få med det gylne snitt i bildene med tanke på komposisjonen. Med denne oppgaven har jeg lært at hvis man har et tema å gå etter blir det mer spennende å ta bilder og det blir også litt mer utfordrende. Jeg har også lært at linjer har utrolig mye å si for hvordan et bilde blir og linjer finnes overalt. I tillegg har jeg også lært litt mer om det forskjellige redigeringsmåtene i Photoshop.

fredag 6. november 2015

Julekort

De tre siste ukene har vi jobbet med å lage julekort til Arendal videregående skole. Vi skulle jobbe i grupper og jeg jobbet sammen med Kristine. Oppgaven gikk ut på at vi skulle ta bilder som representerer Arendal og Arendal videregående skole, redigere dem i Photoshop og eventuelt legge til tekst i Indesign. Bildene er tatt med Canon EOS 1100D.


Dette bildet ble redigert med "Curves" for å få frem lys. Lyset i bildet får frem en julestemning samtidig som det virker som en kontrast til den mørke bakgrunnen som forteller noe om årstiden. Eksponeringstiden får bildet til å bli litt uklart og annerledes, og jeg synes det passer fint inn og gir det en slags stemning. I Indesign la vi på tekst og brukte skrifttypen "Monotype Corsiva" som gir bildet et mykt preg. Den hvite fargen passet best til resten av bildet. Jeg likte dette bildet best, fordi jeg synes det er annerledes og kreativt.

Blenderåpning/f-stop: f/5.6
ISO: 6400
Lukkertid: 2 sek.


Dette bildet har Kristine redigert i Photoshop og da ble det brukt "Layers" for å få inn månen. Bildet viser en typisk kveld i Arendal og får også frem en julestemning. Skrifttypen heter "Edwardian Script ITC" og jeg synes den passer fint inn fordi den har krøllete og myke kanter.

Blenderåpning/f-stop: f/5.6
ISO: 6400
Lukkertid: 1/20 sek.


På dette bildet har vi prøvd en annen skrifttype ved navn "Palace Script MT" og vi valgte å gjøre den rød, fordi rødt er veldig typisk jul og vi ville få frem preget av at gammelt, tradisjonelt julekort.

Blenderåpning/f-stop: f/5.6
ISO: 6400
Lukkertid; 1/20 sek.


Her har vi brukt samme bilde som ovenfor, men vi la på et filter i Photoshop som heter "Stained Glass" som gjør at bildet får et annerledes preg. Jeg synes dette bildet ble et moderne julekort på grunn av filteret og den relative enkle skriften som heter "Letter Gothic Std".

Blenderåpning/f-stop: f/5.6
ISO: 6400
Lukkertid: 1/20 sek.


Jeg synes at dette var en ganske krevende oppgave blant annet fordi det var mye vi måtte tenke på. Bildet måtte representere Arendal og jul, og det var ikke så lett å få til i oktober når det er masse oransje og gule farger ute. Det gikk fint å rediger bildene, men jeg synes det var vanskelig å forstå bruken av "Layers". Jeg har lært litt mer om Photoshop i denne oppgaven og det var veldig spennende å prøve ut forskjellige filtre.