mandag 30. november 2015

Linjer i komposisjon

Denne uken har vi fått i oppgave å fotografere bilder der temaet er linjer med vekt på enkle komposisjonsprinsipper. Dette vil si at linjene i bildene skal gi bildet et spesielt uttrykk og skape en slags helhet. Bildene er tatt med Canon EOS 500D og har blitt redigert i Photoshop.


I forgrunnen på dette bildet ser vi noen vertikale linjer som får bildet til å virke mindre enn det det er. Brygga danner en linje som går tvers over i forgrunnen. Mellom forgrunnen og bakgrunnen finner vi havet som ligger horisontalt, og "drar" bildet litt lengre ut. Bakgrunnen består av trær, hus og en himmel med en rosa og en blå farge. 
Da jeg redigerte dette bildet brukte jeg "Auto Tone" for å få mørkere områder mørkere og lysere områder lysere. "Auto Color" for å endre litt på fargene. "Brightness/Contrast" for å få frem kontraster i bildet og "Levels" for å justere skygger og lyspunkter i bildet.

Blenderåpning/f-stop: f/8
ISO: 400
Lukkertid: 1/250 sek.


Dette bildet består av tre forskjellige typer stein som skaper forskjellige linjer. Noen av linjene er vertikale, mens andre er horisontale. De lysegrå hellene til venstre skaper et slags kaos, fordi linjene ligger på kryss og tvers. Mens på høyre side av bildet er det mer orden i plasseringen av steinene og skaper en symmetri. 
Her brukte jeg "Crop" for å beskjære bildet for å få det gylne snitt tydeligere fram med den hensikt med å skape et mer interessant uttrykk. "Auto Tone" og til slutt "Gradient Map" med et "svart-hvitt" for å få bildet "svart-hvitt".

Blenderåpning/f-stop: f/8
ISO: 400
Lukkertid: 1/30 sek.


Bildet over Galtesund er tatt bak et gjerdet som gjør at de vertikale linjene kommer i forgrunnen og skaper et slags gitter. Bakgrunnen viser trær med en rosa/oransje himmel, mens vannet i midten opptar det meste av bildet. 
Da jeg redigerte dette bildet brukte jeg "Auto Contrast" for å få frem kontraster. "Curves" brukte jeg for å få frem lys og "Selective Color" for å få en finere farge rosa/oransje farge på himmelen. I tillegg brukte jeg "Auto Tone" og "Auto Color".

Blenderåpning/f-stop: f/8
ISO: 400
Lukkertid: 1/250 sek.


Dette bildet er tatt ved Havnegården i Barbu og enden av bygget danner en trekant. På venstre side av bygget ser vi loddrette planker og på høyre side ser det ut som det er et stillas med linjer som går både vertikalt og horisontalt. 
Her har jeg brukt "Auto Contrast", "Brightness/Contrast" og "Gradient Map" med "svart-hvitt" filter for å redigere dette bildet.

Blenderåpning/f-stop: f/8
ISO: 400
Lukkertid: 1/60 sek.


Med denne oppgaven har jeg tatt bilder der jeg har fokusert på linjer for skape en slags helhet. Jeg har komponert bildene ved å se på hvordan linjene fungerte sammen med omgivelsene rundt, for å gi bildene et spennende preg. Jeg har også prøvd å få med det gylne snitt i bildene med tanke på komposisjonen. Med denne oppgaven har jeg lært at hvis man har et tema å gå etter blir det mer spennende å ta bilder og det blir også litt mer utfordrende. Jeg har også lært at linjer har utrolig mye å si for hvordan et bilde blir og linjer finnes overalt. I tillegg har jeg også lært litt mer om det forskjellige redigeringsmåtene i Photoshop.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar